Lista działalności w których kwalifikacje uznaje UDT

Urząd Dozoru Technicznego jest upoważniony do uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie przyporządkowania działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. Nr 223, poz. 1470), wynikających z załącznika IV do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.), w zakresie:

  • produkcji rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali,
  • kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali,
  • produkcji konstrukcji metalowych i ich części,
  • produkcji grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,
  • produkcji urządzeń dźwigowych i chwytaków

 

- odpowiadających działalnościom w zakresie wytwarzania, naprawy urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do ich wytwarzania, naprawy lub modernizacji, określonych w przepisach dotyczących dozoru technicznego.