Lista zawodów regulowanych w których kwalifikacje uznaje UDT

Urząd Dozoru Technicznego jest upoważniony do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych:

  • obsługującego dźwigi,
  • obsługującego dźwignice,
  • konserwatora dźwigów,
  • konserwatora dźwignic,
  • operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,
  • konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,
  • napełniającego zbiorniki przenośne,