Badania kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna to zdolność urządzenia do zadowalającego działania w środowisku elektromagnetycznym bez powodowania nadmiernych zaburzeń elektromagnetycznych w stosunku do innych urządzeń działających w tym środowisku. Urządzenia przed oddaniem do użytku i wprowadzeniem na rynek podlegają ocenie zgodności w myśl Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej obejmującej wytyczne unijnej Dyrektywy 2014/30/UE (poprzednio 2004/108/WE). Centralnym Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) posiada akredytację w zakresie badań kompatybilności elektromagnetycznej (Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 001 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji).

W laboratorium CLDT w zakresie badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oferujemy:

 • pełną certyfikacje urządzenia zakończoną certyfikatem UDT-CERT,
 • ekspertyzy techniczne zakończone sprawozdaniem z badań,
 • godziny inżynierskie zakończone wynikami pomiarów.

 

„Godziny inżynierskie” są prostym i tanim sposobem uzyskania informacji o zgodności z wymaganiami dotyczącymi EMC. Usługa ta jest doskonałym uzupełnieniem procesu oceny zgodności. Polega ona na wykonaniu badań w ustalonym z klientem zakresie, w jego obecności, bez opracowywania przez laboratorium zapisów i sprawozdań.

Badania wykonujemy w komorze bezodbiciowej o pomiarze z 3 m. Badania możemy przeprowadzać dla urządzeń zasilanych napięciem stałym do 60 V lub napięciem przemiennym jednofazowym 230 V i maksymalnym poborze prądu 16 A. Gabaryty urządzenia nie powinny przekraczać 1 m3.

Część akredytowanych metod badawczych CLDT w zakresie EMC:

 • PN-EN 55011 i PN-EN 55022 pomiary emisji promieniowanej w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 3 GHz,
 • PN-EN 55011 i PN-EN 55022 pomiary emisji przewodzonej w zakresie częstotliwości od 150 kHz do 30 MHz,
 • PN-EN 61000-3-2 pomiary poziomów dopuszczalnych emisji harmonicznych prądu,
 • PN-EN 61000-4-2 badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD),
 • PN-EN 61000-4-3 badanie odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej w zakresie od 230 MHz do 3 GHz,
 • PN-EN 61000-4-4 badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych typu „burst”,
 • PN-EN 61000-4-5 badanie odporności na udary typu „surge”,
 • PN-EN 61000-4-6 badanie odporności na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej,
 • PN-EN 61000-4-8 badanie odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej,
 • PN-EN 61000-4-9 badanie odporności na impulsowe pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej,
 • PN-EN 61000-4-11 badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania.

 

W celu omówienia szczegółów oferty oraz wstępnej wyceny prosimy o kontakt:

mgr inż. Jakub Misiorny

tel. (+48) 668 892 066 lub (+48) 61 628 03 11

e-mail: Jakub.Misiorny@udt.gov.pl

 

04 LE

02 LE 03 LE
01 LE 05 LE 06 LE

 

 

 13 LE