Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT)

cldt introJeśli badać urządzenia lub wzorcować wyposażenie – to w Centralnym Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT).

W 1962 r. w strukturze Urzędu Dozoru Technicznego powołana została jednostka do spraw pomiarów technicznych i ekspertyz, która działa do dnia dzisiejszego pod nazwą Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT).

Wdrożyliśmy i utrzymujemy system zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO IEC 17025 i możemy zapewnić, że wyniki podejmowanych badań i wzorcowań są wiarygodne, rzetelne i użyteczne oraz podane w sposób dokładny i obiektywny.

W czasie wieloletniej działalności badawczej osiągnęliśmy wysoki poziom jakości oferowanych usług, metody badań oparte na intuicji i oku ludzkim zastąpiliśmy metodami opartymi na specjalistycznej wiedzy i kompetencjach.

Jesteśmy pierwszym w Polsce akredytowanym laboratorium, akredytację laboratorium badawczego otrzymaliśmy w 1992 r.

Ciągle rozwijamy naszą ofertę usług i w 2010 r. zaproponowaliśmy klientom możliwość wzorcowania wyposażenia, uzyskując akredytację Laboratorium Wzorcującego.

Ciągle doskonalimy system zarządzania i rozwijamy metody badań i wzorcowań poprzez podnoszenie kwalifikacji personelu, zakup najnowocześniejszego wyposażenia do pomiarów i badań oraz wdrażanie i akredytowanie nowych metod.

Wysokie kompetencje laboratorium potwierdzane są z pozytywnym wynikiem w trakcie corocznej oceny Polskiego Centrum Akredytacji jako niezależnej strony trzeciej.

Laboratorium badawcze

ilac mra PCA AB 001

Laboratorium wzorcujące

ilac mraPCA AP 136