FSA (Functional Safety Assessment) – Ocena Bezpieczeństwa Funkcjonalnego

Ocena Bezpieczeństwa Funkcjonalnego oparta jest na zastosowaniu całościowego podejścia do cyklu życia systemów bezpieczeństwa w odniesieniu do wymagań normy PN-EN 61511.

Podczas oceny niezależny zespół ekspertów sprawdza czy cele i wymagania normy PN-EN 61511 zostały spełnione w odniesieniu do każdej fazy cyklu życia systemów bezpieczeństwa.

FSA ma fundamentalne znaczenie do wykazania, że przyrządowy system bezpieczeństwa SIS spełnia wymogi dotyczące przyrządowych funkcji bezpieczeństwa SIF i określonego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL. W celu utrzymania osiągniętego poziomu bezpieczeństwa wymagane jest odpowiednie prowadzenie eksploatacji systemu bezpieczeństwa.

DOKUMENTY:

  • Normy serii PN-EN 61511 - Bezpieczeństwo funkcjonalne - Przyrządowe systemy bezpieczeństwa do sektora przemysłu procesowego