Badania osłon i kołpaków

Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu, jako akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie (Certyfikat Nr AB 001) laboratorium badawcze, posiadające kompetencje techniczne oraz doświadczony personel i najnowocześniejsze wyposażenie pomiarowo-badawcze oferuje Państwu wykonywanie badań w zakresie badania osłon i kołpaków ochronnych zaworu do butli do gazów technicznych i medycznych. 

Wykonujemy badania m. in. wg:     

  • PN-EN 962,     
  • specyfikacjami uzgodnionymi z klientem, 

   

Zakres badań osłon i kołpaków:    

  • badania budowy,    
  • próba momentu obrotowego,    
  • próba obciążenia osiowego,    
  • próba spadowa,    
  • badania materiałowe.

   

Udzielamy konsultacji i porad technicznych. 

Wszelkie informacje uzyskiwane podczas badań objęte są zasadami poufności.

Terminy badań dostosowywane są do potrzeb klienta.

Jesteśmy akredytowanym laboratorium badawczym w zakresie badań umożliwiających pełną ocenę osłon i kołpaków. Wykonujemy badania dla wytwórców, nadzoru rynku oraz poawaryjne.

Oferta Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy w swojej działalności zajmują się wytwarzaniem materiałów, urządzeń technicznych oraz ich eksploatacją.