Badania uszczelek

  • Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu, jako akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie (Certyfikat Nr AB 001) laboratorium badawcze, posiadające kompetencje techniczne oraz doświadczony personel i najnowocześniejsze wyposażenie pomiarowo-badawcze oferuje Państwu wykonywanie badań w zakresie wyznaczania zależności współczynników obliczeniowych uszczelek „y” i „m” wg ASME od prędkości wycieku czynnika przez te uszczelki. Wykonujemy badania uszczelek spoczynkowych płaskich o grubości od 1 do 6 mm stosowanych w urządzeniach technicznych, konstrukcjach stalowych i budowlanych, ich elementach i urządzeniach zabezpieczających

 

Badania uszczelek wykonujemy zgodnie z:

  • ASTM F586-79 (Reaproved 1989),
  • specyfikacjami uzgodnionymi z klientem.

 

Na podstawie tych badań możemy również określić współczynniki obliczeniowe σm i σr wg WUDT w zależności od prędkości wycieku przez uszczelkę.

Możliwości badawcze:

Współczynniki obliczeniowe uszczelek – montażowe i ruchowe są wyznaczane na podstawie badań:

  • wydłużenia śruby do 0,1 mm,
  • siły naciągu śruby do 60 kN,
  • całkowitej siły nacisku na badaną uszczelkę do 480 kN,
  • ciśnienia gazu do 4 MPa.

 

Udzielamy konsultacji i porad technicznych.

Wszelkie informacje uzyskiwane podczas badań objęte są zasadami poufności.

Terminy badań dostosowywane są do potrzeb klienta.

Jesteśmy jedynym w Polsce niezależnym akredytowanym laboratorium badawczym w zakresie badań uszczelek. Doświadczenia w badaniach posiadamy od 2006 r.

Oferta Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy w swojej działalności zajmują się wytwarzaniem materiałów, urządzeń technicznych oraz ich eksploatacją.