Badania w komorze klimatycznej

Wytwórcy przy wprowadzeniu urządzeń do obrotu deklarują w jakich warunkach środowiskowych ich produkty funkcjonują poprawnie. Brak odporności na warunki środowiskowe może prowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania a nawet uszkodzeń i wypadków.

CLDT wykonuje badania odporności na warunki środowiskowe w komorze klimatycznej, w której precyzyjnie ustala się temperaturę i wilgotność oraz programuje się zmiany tych parametrów w czasie.

Badania polegają na ocenie właściwości obiektów badań np.: przed, w trakcie oraz po umieszczeniu w komorze. Badania obiektów mogą dotyczyć np:

  • poprawności funkcjonowania,
  • odporności długotrwałej,
  • zmian fizyko-chemicznych.

 

Istnieje możliwość doprowadzenia do badanego obiektu umieszczonego w komorze klimatycznej przewodów elektrycznych (zasilających, sterowniczych, pomiarowych).

Badania objęte są zakresem akredytacji PCA w następującym obszarze:

  • zmienność temperatury ( -40 ÷ 180 ) [°C]
  • zmienność wilgotności ( 10 ÷ 98 ) % dla temperatur mieszczących się w zakresie od +5 do +95 °C

 

Maksymalna waga próbki – 50 [kg]

Pojemność komory – 557 litów [l]

Wymiary komory – 800x733x895 [mm]

Wyniki badań przedstawiane są w sprawozdaniu lub w formie uzgodnionej z klientem.