EMC badanie odporności na pole elektromagnetyczne

Kompatybilność elektromagnetyczna w zakresie odporności to zdolność urządzenia do działania bez pogorszenia jakości i prawidłowości funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym. Brak kompatybilności może skutkować nieprawidłowym działaniem a nawet uszkodzeniem urządzenia.

W związku z powyższym przed oddaniem do użytku i wprowadzeniem na rynek urządzeń wytwórcy powinny poddać je ocenie zgodności zgodnie z Dyrektywy 2004/108/WE dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej. Koniecznym elementem procesu oceny zgodności urządzenia są badania i pomiary na stanowiskach laboratoryjnych.

CLDT jest kompetentnym, akredytowanym laboratorium badawczym w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej a sprawozdania z badań są podstawową informacją na temat zgodności z wymaganiami.

Badanie kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej polega na narażaniu badanego urządzenia promieniowaniem elektromagnetycznym o ściśle określonych parametrach. Metoda badawcza jest znormalizowana i opisana w normie PN-EN 61000-4-3.

Wyniki badań przedstawiane są w formie sprawozdania z badań.

Zapraszamy do badania prototypów w ramach „godzin inżynierskich”.

Badania wykonujemy w CLDT w Poznaniu w komorze bezodbiciowej. Badania możemy przeprowadzać dla urządzeń zasilanych napięciem stałym do 60 V lub napięciem przemiennym jednofazowym 230 V i maksymalnym poborze prądu 16 A. Gabaryty urządzenia nie powinny przekraczać 1 m3.

Nasze laboratorium badawcze posiada akredytację PCA na badania w zakresie częstotliwości od 230 MHz do 3 GHz z poziomem natężenia pola sygnału zaburzającego do 10 V/m.

 04 LE  02 LE 03 LE 
 01 LE  05 LE  06 LE
   13 LE