Badania zaworów bezpieczeństwa

Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu, jako akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie (Certyfikat Nr AB 001) laboratorium badawcze, posiadające kompetencje techniczne oraz doświadczony personel i najnowocześniejsze wyposażenie pomiarowo-badawcze oferuje Państwu wykonywanie badań w zakresie wyznaczania przepustowości i charakterystyk funkcjonalnych zaworów i głowic bezpieczeństwa.Badania zaworów i głowic bezpieczeństwa wykonujemy zgodnie z:

  • WUDT/UC/2003-WO/A-01,
  • PN-EN ISO 4126,
  • specyfikacjami uzgodnionymi z klientem,

 

Możliwości badawcze:

  • powietrze DN40 do 125 bar , DN 100 do 24 bar,
  • woda DN 100 do 24 bar,
  • ciśnienia niszczące wkładek ciśnieniowych do 400 bar (woda),
  • pomiar ciśnień otwarcia, zamknięcia,
  • pomiar skoku grzybka zaworów bezpieczeństwa,
  • pomiar przepustowości (natężenia przepływu).

 

Udzielamy konsultacji i porad technicznych.

Wszelkie informacje uzyskiwane podczas badań objęte są zasadami poufności.

Terminy badań dostosowywane są do potrzeb klienta.

Jesteśmy jedynym w Polsce akredytowanym laboratorium badawczym w zakresie badań urządzeń zabezpieczających przed wzrostem ciśnienia. Badania zaworów bezpieczeństwa wykonujemy od 1964 r.

Oferta Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy w swojej działalności zajmują się wytwarzaniem materiałów, urządzeń technicznych oraz ich eksploatacją.