Badania szybkowarów

Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu, jako akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie (Certyfikat Nr AB 001) laboratorium badawcze, posiadające kompetencje techniczne oraz doświadczony personel i najnowocześniejsze wyposażenie pomiarowo-badawcze oferuje Państwu wykonywanie badań w zakresie badania szybkowarów. Wykonujemy badania m. in. wg:

  • 97/23/EWG,
  • PN-EN 12778,
  • specyfikacjami uzgodnionymi z klientem,

 

Zakres badań szybkowarów:

  • badania budowy,
  • badania i pomiary dotyczące materiałów i powłok,
  • badania i pomiary dotyczące wytwarzania,
  • badania i pomiary dotyczące uchwytów,
  • badania urządzeń regulacyjnych i bezpieczeństwa,
  • badania dotyczące wytrzymałości na ciśnienie,
  • oznaczenia, etykiety i instrukcje.

 

Udzielamy konsultacji i porad technicznych.

Wszelkie informacje uzyskiwane podczas badań objęte są zasadami poufności.

Terminy badań dostosowywane są do potrzeb klienta.

Jesteśmy akredytowanym laboratorium badawczym w zakresie badań umożliwiających pełną ocenę szybkowarów. Wykonujemy badania dla wytwórców, nadzoru rynku oraz poawaryjne.

Oferta Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy w swojej działalności zajmują się wytwarzaniem materiałów, urządzeń technicznych oraz ich eksploatacją.