Badania pojemników jednorazowych

Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu, jako akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie (Certyfikat Nr AB 001) laboratorium badawcze, posiadające kompetencje techniczne oraz doświadczony personel i najnowocześniejsze wyposażenie pomiarowo-badawcze oferuje Państwu wykonywanie badań w zakresie badania urządzeń pojemników jednorazowych na gaz płynny i pojemników aerozolowych. Wykonujemy badania m. in. wg:

  • PN-EN 417,
  • 75/324/EWG zmienionej dyrektywą 91/1/WE,
  • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych (Dz. U. z 2009 r. nr 188, poz. 1460)
  • specyfikacjami uzgodnionymi z klientem.

 

Zakres badań pojemników:

  • sprawdzenie ilości produktu i pojemności,
  • pomiary geometryczne pojemników przed i po próbie ciśnieniowej,
  • sprawdzenie szczelności w temperaturze 50oC
  • określenie ciśnienia próbnego i minimalnego niszczącego na podstawie badań w temperaturze 50oC
  • próba ciśnieniowa,
  • próba rozrywania.

 

Udzielamy konsultacji i porad technicznych.

Wszelkie informacje uzyskiwane podczas badań objęte są zasadami poufności.

Terminy badań dostosowywane są do potrzeb klienta.

Jesteśmy akredytowanym laboratorium badawczym w zakresie badań umożliwiających pełną ocenę pojemników jednorazowych. Wykonujemy badania dla wytwórców, nadzoru rynku oraz poawaryjne.

Oferta Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy w swojej działalności zajmują się wytwarzaniem materiałów, urządzeń technicznych oraz ich eksploatacją.