Badania kotłów na paliwa stałe

Badanie kotłów na paliwa stałe wg normy PN-EN 303-3:2012 „Kotły grzewcze. Część 5. Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”.

Rosnące oczekiwania społeczne w  zakresie ograniczania emisyjności i wzrostu efektywności urządzeń grzewczych na paliwa stałe powodują stały wzrost wymagań norm europejskich w tym zakresie.      Klienci, zwłaszcza instytucjonalni, oczekują od dostawców kotłów okazania dokumentów wydanych przez stronę trzecią potwierdzających klasę kotłów w zakresie sprawności i emisji spalin określoną zgodnie z wymaganiami normy  PN-EN 303-3:2012. Także klienci indywidualni chętniej kupują wyroby zbadane lub certyfikowane przez jednostki Nasze laboratorium posiada akredytację PCA na wykonywanie badań w tym zakresie. Dodatkowo jako jedni z nielicznym możemy badać wyposażenie elektryczne kotłów w pełnym zakresie także w obszarze kompatybilności elektromagnetycznej (EMC- patrz tutaj). 

Jednostka certyfikująca wyroby UDT-CERT prowadzi certyfikacje kotłów na paliwa stałe na zgodność z normą PN-EN 303-3:2012 a badania w tych procesach wykonuje CLDT.

Na podstawie wyników naszych badań i certyfikatów wytwórcy kotłów na paliwa stałe mogą dokonać oceny zgodności z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i wystawić deklarację zgodności WE.

Badania wykonujemy u wytwórcy lub w siedzibie CLDT po wcześniejszym uzgodnieniu. Zakres akredytacji laboratorium obejmuje badania konstrukcyjne i cieplnotechniczne kotłów grzewczych:

 • bezpieczeństwo użytkowania, elektryczne i kompatybilności elektromagnetycznej:
  • ciśnienie (0 - 15) bar
  • masa (0 - 3 000) kg
  • temperatura (0 - 450) °C
  • czas (0 - 12) godz.
 • zawartość substancji szkodliwych w spalinach przy spalaniu paliw stałych:
  • tlen O2 (0 - 21) %
  • tlenek węgla CO (0 - 100 000) ppm
  • dwutlenek węgla CO2 (0 - 20) %
  • tlenki azotu NO, NO2, (NOX) (0 - 4 000) ppm
  • współczynnik nadmiaru powietrza do spalania λ (wartość wyliczana)
  • pył (0 - 200) mg/m3
  • niespalone gazowe substancje organiczne – węgiel organiczny związany (0 - 2 000) ppm
 • sprawność cieplna urządzeń opalanych paliwami stałymi

 

 KPK KPK 1 
 KPK 3  KPK 2
KPK 4

DOKUMENTY: