Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu, jako akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie (Certyfikat Nr AB 001) laboratorium badawcze, posiadające kompetencje techniczne oraz doświadczony personel i najnowocześniejsze wyposażenie pomiarowo-badawcze oferuje Państwu wykonywanie badań w zakresie badania gaśnic przeciwpożarowych, węży oraz zaworów gaśnic metalowych i z tworzywa sztucznego. 

Wykonujemy badania m. in. wg:

  • 97/23/EWG,
  • PN-EN 3-3,
  • PN-EN 3-7,
  • PN-EN 3-8,
  • specyfikacjami uzgodnionymi z klientem,

 

Zakres badań gaśnic obejmuje: badanie budowy, próbę ciśnieniową, próbę niszczącą, próbę wytrzymałości mechanicznej, próbę udarową, badania makroskopowe złączy, badanie składu chemicznego materiału, badania tensometryczne i inne materiałowe,

Zakres badań zaworów gaśnic obejmuje: badanie budowy przed i po sezonowaniu, próby rozrywania w temperaturach: -30°C, 20°C i 60°C, sprawdzenie złącza gwintowanego, próbę rozerwania po sezonowaniu i próby udarowe,

Zakres badań gaśnic obejmuje: badanie budowy, próby ciśnieniowe, próby rozerwania w temperaturach: -30°C, 20°C i 60°C,

Udzielamy konsultacji i porad technicznych.

Wszelkie informacje uzyskiwane podczas badań objęte są zasadami poufności.

Terminy badań dostosowywane są do potrzeb klienta.

Jesteśmy akredytowanym laboratorium badawczym w zakresie badań umożliwiających pełną ocenę gaśnic przeciwpożarowych, węży oraz zaworów gaśnic metalowych i z tworzywa sztucznego. Wykonujemy badania dla wytwórców, nadzoru rynku oraz poawaryjne.

Oferta Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy w swojej działalności zajmują się wytwarzaniem materiałów, urządzeń technicznych oraz ich eksploatacją.