Ekspertyzy techniczne

Przedmiotem ekspertyzy technicznej może być urządzenie techniczne, element urządzenia technicznego, materiał, z którego jest wykonane. Ekspertyza techniczna może dotyczyć całości lub części urządzenia, instalacji przemysłowej, budowlanej, bądź ciągu technologicznego.

Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu, jako akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie (Certyfikat Nr AB 001) laboratorium badawcze, posiadające kompetencje techniczne oraz doświadczony personel i najnowocześniejsze wyposażenie pomiarowo-badawcze oferuje Państwu wykonywanie ekspertyz:

materiałowych dla określenia przyczyn m.in.:    

 • niespełnienia wymagań odnośnie własności, np.: mechanicznych, strukturalnych,    
 • powstawania wad,
 • pękania,
 • obniżonej trwałości,
 • korozji,

 

dla określenia przyczyn powstania niebezpiecznych uszkodzeń, awarii urządzeń technicznych:    

 • ciśnieniowych, energetycznych,    
 • urządzeń pracujących w instalacjach chemicznych, rafineryjnych,  
 • urządzeń dźwigowych i dźwignicowych,    
 • maszyn, i ich elementów,

 

złączy spawanych, zgrzewanych, w zakresie:    

 • prawidłowości wykonania,    
 • własności mechanicznych, strukturalnych,    
 • pękania,    
 • korozji.

 

termoplastycznych tworzyw sztucznych, laminatów oraz połączeń nierozłącznych, w zakresie:  

 • prawidłowości wykonania,    
 • własności mechanicznych, strukturalnych,    
 • pękania.

 

Badania wykonywane są metodami znormalizowanymi opisanymi w polskich normach oraz wg własnych procedur, instrukcji badawczych. Możliwe jest również prowadzenie badań wg innych dokumentów odniesienia lub specyfikacji określonych przez klienta.

Udzielamy konsultacji i porad technicznych.

Wszelkie informacje uzyskiwane podczas badań objęte są zasadami poufności.

Terminy badań dostosowywane są do potrzeb klienta.

Oferta Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy w swojej działalności zajmują się wytwarzaniem materiałów, urządzeń technicznych oraz ich eksploatacją.

BADANIA POKREWNE:

 • Automatyka zabezpieczająca
 • Badania elektryczne
 • Badania hałasu
 • Badania Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC)
 • Badania kotłów na paliwa stałe
 • Badania nieniszczące
 • Badania niszczące
 • Badania połączeń nierozłącznych spajanych
 • Badania stateczności
 • Badania stopnia IP
 • Badania uszczelek
 • Badania w komorze klimatycznej
 • Badania zaworów bezpieczeństwa
 • Badania zaworów oddechowych
 • Ekspertyzy
 • Ekspertyzy techniczne UTB
 • EMC Badania odporności na pole elektromagnetyczne
 • EMC Badanie emisji promieniowanej
 • Pomiary drogi, prędkości, przyspieszenia
 • Pomiary naprężeń
 • Pomiary substancji szkodliwych i pyłów w spalinach.