Badania typu maszyn

Badania maszyn przeznaczonych do podnoszenia osób w zakresie zgodności z dyrektywą maszynową 2006/42/WE.

Jeżeli zastanawiasz się w jaki sposób legalnie i efektywnie wprowadzić na rynek nową maszyną do podnoszenia osób to ta informacja jest dla Ciebie. Wytwórcy i przedsiębiorcy wprowadzający na rynek maszyny do podnoszenia osób takich jak platformy dla osób niepełnosprawnych, podesty ruchome, dźwigi budowlane, powinni przeprowadzić ocenę zgodności z dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Procedura oceny zgodności obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej, jej weryfikację, badania i próby techniczne i prowadzi do wystawienia deklaracji zgodności i oznakowania maszyny znakiem CE.

Dokumentacja zebrana w procesie oceny zgodności przechowywana jest przez wytwórcę dla celów kontrolnych prowadzonych przez jednostki nadzoru rynku.

CLDT może dostarczyć podstawowy składnik tej dokumentacji, czyli sprawozdania z badań potwierdzających spełnienie wymagań.

Ponadto w przypadku zlecenia oceny zgodności do jednostki notyfikowanej UDT-CERT nr 1433 to CLDT wykonuje badania i opracowuje sprawozdania z badań.

Zakres badań ustalany jest każdorazowo po analizie konstrukcji maszyny, wymagań norm zharmonizowanych, obejmuje czynności niezbędne do przeprowadzenia postępowania i może zawierać między innymi:

  • badania funkcjonalne, oględziny
  • badania układów zabezpieczających i sterowania
  • próby obciążeniowe
  • badania stateczności
  • pomiary elektryczne
  • badania hałasu
  • pomiary ciśnień
  • pomiary masy i siły, drogi, prędkości, przyspieszenia
  • badania materiałowe
  • badania zgodności wykonania maszyn z dokumentacją.

 

Badania maszyn przeznaczonych do podnoszenia osób w zakresie zgodności z dyrektywą maszynową 2006/42/WE objęte są zakresem akredytacji laboratorium nr AB 001.

eksp 6