Ekspertyzy techniczne UTB

Jeżeli stan techniczny lub działanie eksploatowanego w Twoim zakładzie urządzenia powoduje wątpliwości co do bezpieczeństwa lub jakości pracy, ulega częstym awariom i przestojom to nasi eksperci mogą wykonać ekspertyzę przyczyn takiego stanu.Doświadczony, kompetentny personel wyposażony w nowoczesne przyrządy pomiarowe może przeprowadzić ekspertyzę ukierunkowaną na Twoje potrzeby.

W ramach akredytacji wykonujemy badania dźwignic i innych urządzeń technicznych dla oceny stanu technicznego, funkcjonowania i stopnia zużycia według norm związanych z badanym wyrobem i/lub procedur własnych.

Zakres ekspertyz ustalany jest każdorazowo po konsultacji z klientem, obejmuje czynności niezbędne do przeprowadzenia postępowania i może zawierać między innymi:

 • badania funkcjonalne, oględziny
 • badania układów zabezpieczających
 • badania układów sterowania
 • próby obciążeniowe
 • badania stateczności
 • pomiary elektryczne
 • badania hałasu
 • pomiary naprężeń
 • pomiary ciśnień
 • pomiary masy i siły, drogi, prędkości, przyspieszenia
 • badania materiałowe
 • badania zgodności wykonania maszyn z dokumentacją.

 

Jeżeli jesteś osobą odpowiedzialną w twojej firmie za bezpieczeństwo funkcjonowania urządzeń technicznych to działalność laboratorium w zakresie ekspertyz technicznych CLDT skierowana jest do Ciebie.

Ekspertyzy techniczne objęte są zakresem akredytacji laboratorium nr AB 001, a w przypadku nietypowych działań prowadzony jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

 

 eksp 4 07 LE  eksp 8 
 16 LE  eksp  eksp 1
   14 LE  15 LE