Badania połączeń nierozłącznych spajanych

Badania dla kwalifikowania technologii połączeń nierozłącznych metali i tworzyw sztycznych oraz badania złączy egzaminacyjnych.

Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu, jako akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie (Certyfikat Nr AB 001) laboratorium badawcze, posiadające kompetencje techniczne oraz doświadczony personel i najnowocześniejsze wyposażenie pomiarowo-badawcze oferuje Państwu wykonywanie badań:

złączy egzaminacyjnych w procesie kwalifikowania:

 • spawaczy,
 • spawaczy operatorów
 • zgrzewaczy,
 • metalizerów,
 • lutowaczy,
 • metali,

złączy próbnych w procesie kwalifikowania technologii:

 • spawania,
 • zgrzewania,
 • utowania,
 • natryskiwania cieplnego,
 • metali,

połączeń nierozłącznych, egzaminacyjnych tworzyw sztucznych:

 • spawaczy,
 • zgrzewaczy,
 • termoplastycznych tworzyw sztucznych oraz
 • klejaczy,
 • laminerów,

połączeń nierozłącznych tworzyw sztucznych w procesie uprawniania zakładów do wytwarzania, napraw, modernizacji.

Badania przeprowadzane są dla sprawdzenia spełnienia wymagań norm specyfikujących wymagania dotyczące kwalifikowania technologii oraz osób wykonujących złącza zgrzewane i/lub spawane metali i termoplastycznych tworzyw sztucznych.

Badania wykonywane są metodami znormalizowanymi opisanymi w polskich normach. Możliwe jest również prowadzenie badań wg innych dokumentów odniesienia lub specyfikacji klienta.

Udzielamy konsultacji i porad technicznych.

Przeprowadzamy ekspertyzy techniczne.

Wszelkie informacje uzyskiwane podczas badań objęte są zasadami poufności.

Terminy badań dostosowywane są do potrzeb klienta.

Oferta Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy w swojej działalności zajmują się wytwarzaniem materiałów, urządzeń technicznych oraz ich eksploatacją.

BADANIA POKREWNE:

 • Badania gaśnic
 • Badania nieniszczące
 • Badania niszczące
 • Ekspertyzy
 • Ekspertyzy techniczne UTB