Badania niszczące

Badania niszczące metali i tworzyw sztucznych

Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu, jako akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie (Certyfikat Nr AB 001) laboratorium badawcze, posiadające kompetencje techniczne oraz doświadczony personel i najnowocześniejsze wyposażenie pomiarowo-badawcze, oferuje Państwu wykonywanie badań własności wytrzymałościowych metali i tworzyw sztucznych oraz prób technologicznych – badania niszczące.

Badania wykonywane są dla sprawdzenia lub/i potwierdzenia spełnienia wymagań norm. Badania wykonywane są metodami znormalizowanymi opisanymi w polskich normach oraz wg własnych procedur, instrukcji badawczych. Możliwe jest również prowadzenie badań wg innych dokumentów odniesienia lub specyfikacji klienta.

Zakres badań obejmuje następujące badania niszczące oraz próby technologiczne:

 • statyczne próby rozciągania wyrobów hutniczych, dla określenia Rm , Re , A, Z w temperaturze otoczenia oraz w temperaturach obniżonych (do -150ºC) i podwyższonych (do +900ºC),
 • statyczne próby rozciągania złączy spawanych,
 • próby technologiczne materiałów i wyrobów - próby zginania, ściskania,
 • badania własności technologicznych rur,
 • badania twardości sposobami: Brinella, Rockwella, Vickersa,
 • pomiary twardości twardościomierzami przenośnymi,
 • badania udarności materiałów i złączy spawanych w temperaturze otoczenia oraz w temperaturach obniżonych (do -150ºC oraz w temperaturze -196ºC) i podwyższonych (do +900ºC),
 • badania metalograficzne mikroskopowe z zastosowaniem mikroskopów optycznych i mikroskopu skaningowego,
 • badania metalograficzne makroskopowe,
 • badania składu chemicznego metali i ich stopów metodą spektrometryczną,
 • oznaczanie zawartości węgla i siarki w stalach metodą absorpcji w podczerwieni,
 • statyczne próby rozciągania tworzyw sztucznych dla wyznaczenia: granicy plastyczności, naprężenia przy zerwaniu, wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia względnego przy granicy plastyczności, wydłużenia względnego przy zerwaniu, modułu sprężystości,
 • statyczne próby zginania tworzyw sztucznych dla wyznaczenia: wytrzymałości na zginanie, strzałki ugięcia, strzałki ugięcia przy zginaniu, strzałki ugięcia odpowiadającej wytrzymałości na zginanie, odkształcenia zginającego, modułu sprężystości,
 • pomiary twardości tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym, sposobem Barcola,
 • pomiary twardości tworzyw sztucznych sposobem wciskania kulki.

 

Udzielamy konsultacji i porad technicznych.

Przeprowadzamy ekspertyzy techniczne.

Wszelkie informacje uzyskiwane podczas badań objęte są zasadami poufności.

Terminy badań dostosowywane są do potrzeb klienta.

Oferta Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy w swojej działalności zajmują się wytwarzaniem materiałów, urządzeń technicznych oraz ich eksploatacją.

BADANIA POKREWNE:

 • Badania gaśnic
 • Badania połączeń nierozłącznych spajanych
 • Badania szybkowarów
 • Badania w komorze klimatycznej
 • Ekspertyzy
 • Ekspertyzy techniczne UTB