Badania nieniszczące

Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu, jako akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie (Certyfikat Nr AB 001) laboratorium badawcze, posiadające kompetencje techniczne oraz doświadczony personel (kwalifikacje potwierdzone certyfikatami 2 i 3 st. wg PN-EN 473 oraz PN-EN ISO 9712 w metodach VT; PT; MT; UT; RT, w sektorach przemysłowych 6; 7, również w obszarze regulowanym Dyrektywą PED) i najnowocześniejsze wyposażenie pomiarowo-badawcze oferuje Państwu wykonywanie badań nieniszczących.

Zakres badań obejmuje następujące metody: 

 • radiograficzne (RT), 
 • ultradźwiękowe (UT), 
 • magnetyczno-proszkowe (MT),
 • penetracyjne (PT), 
 • wizualne (VT),

 

oraz 

 • badania tensometryczne przy obciążeniach statycznych i dynamicznych, 
 • badania termowizyjne, 
 • ultradźwiękowe pomiary grubości (UTT), 
 • pomiary głębokości pęknięć, 
 • badania zawartości ferrytu delta w materiałach, spoinach oraz warstwach platerowanych austenitycznych stali nierdzewnych i stalach dupleks oraz stalach austenitycznych.

 

Udzielamy konsultacji i porad technicznych.

Wszelkie informacje uzyskiwane podczas badań objęte są zasadami poufności.

Terminy badań dostosowywane są do potrzeb klienta.

Oferta Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy w swojej działalności zajmują się wytwarzaniem materiałów, urządzeń technicznych oraz ich eksploatacją.

BADANIA POKREWNE:

 • Badania gaśnic
 • Badania połączeń nierozłącznych spajanych
 • Badania szybkowarów
 • Badania w komorze klimatycznej
 • Ekspertyzy
 • Ekspertyzy techniczne UTB