EMC badanie emisji promieniowanej

Badania kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie emisji w komorze semibezodbiciowej.

Kompatybilność elektromagnetyczna w zakresie odporności to zdolność urządzenia do działania bez powodowania nadmiernych zaburzeń elektromagnetycznych oddziałujących na inne urządzenia działające w tym środowisku. Brak kompatybilności może skutkować nieprawidłowym działaniem a nawet uszkodzeniem urządzenia.

W związku z powyższym przed oddaniem do użytku i wprowadzeniem na rynek urządzeń wytwórcy powinny poddać je ocenie zgodności zgodnie z Dyrektywy 2004/108/WE dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej. Koniecznym elementem procesu oceny zgodności urządzenia są badania i pomiary na stanowiskach laboratoryjnych.

CLDT jest kompetentnym, akredytowanym laboratorium badawczym w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej a sprawozdania z badań są podstawową informacją na temat zgodności z wymaganiami.

Badanie polega na pomiarze natężenia zaburzeń elektromagnetycznych emitowanych przez badane urządzenie w zakresie od 30 MHz do 3 GHz. Metoda badawcza jest znormalizowana wg normy PN-EN 55011 i PN-EN 55022.

Wyniki badań przedstawiane są w formie sprawozdania z badań.

Zapraszamy do badania prototypów w ramach „godzin inżynierskich”.

Badania wykonujemy w CLDT w Poznaniu w komorze semibezodbiciowej. Badania możemy przeprowadzać dla urządzeń zasilanych napięciem stałym do 60 V lub napięciem przemiennym jednofazowym 230 V i maksymalnym poborze prądu 16 A. Gabaryty urządzenia nie powinny przekraczać 1 m3.

Nasze laboratorium badawcze posiada akredytację PCA na pomiary w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 3 GHz.

BADANIA POKREWNE:

  • Automatyka zabezpieczająca
  • Badania kotłów na paliwa stałe
  • Badania typu maszyn
  • EMC Badania odporności na pole elektromagnetyczne
  • EMC Badanie emisji promieniowanej