Automatyka zabezpieczająca

Badanie skuteczności i funkcjonalności automatyki zabezpieczającej w zakresie zadanych algorytmów pracy urządzenia technicznego.

Jeżeli jesteś osobą odpowiedzialną w twojej firmie za bezpieczeństwo funkcjonowania urządzeń technicznych to działalność laboratorium w zakresie badań automatyki zabezpieczającej skierowana jest do Ciebie.

Dla poprawnej, bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych, głównie w obszarze przemysłu energetycznego, petrochemicznego i chemicznego ale nie tylko, niezbędne jest stosowanie układów i systemów automatyki zabezpieczającej, nadrzędnych nad układami sterowania, zapewniających utrzymywanie parametrów technicznych na bezpiecznym poziomie.

Wykonujemy badania automatyki zabezpieczającej w celu potwierdzenia poprawnego jej zaprojektowania i wykonania. Wytwarzanie nowych i modernizacja eksploatowanych układów automatyki zabezpieczającej wymaga wykonania profesjonalnych badań i pomiarów. Na podstawie wyników naszych badań uzyskasz informację, czy automatyka zabezpieczająca spełnia wymagania przyjętych dokumentów odniesienia, co pozwoli na jej dopuszczenie do eksploatacji.

Nasze laboratorium wykonuje badania umożliwiające ocenę skuteczności i funkcjonalności układów automatyki zabezpieczającej w odniesieniu do m.in. następujących dokumentów odniesienia:

 • Warunków Technicznych Dozoru Technicznego WUDT-UC
 • norm: serii PN-EN 12952 i PN-EN 12953

 

Wyniki badań wykorzystywane są w procesach:

 • oceny zgodności z wymaganiami Dyrektywy 97/23/WE,
 • badania modernizowanych, eksploatowanych urządzeń technicznych podlegających ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013, poz. 963 ze zm.).

 

Dysponujemy wykwalifikowanym personelem z dużym doświadczeniem oraz wyposażeniem pomiarowo badawczym pozwalającym na pomiary parametrów układów automatyki.

Badania automatyki zabezpieczającej objęte są zakresem akredytacji laboratorium nr AB 001.

BADANIA POKREWNE:

 • Badania elektryczne
 • Badania Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC)
 • Badania stopnia IP
 • Ekspertyzy techniczne UTB
 • EMC Badania odporności na pole elektromagnetyczne
 • EMC Badanie emisji promieniowanej
 • Pomiary substancji szkodliwych i pyłów w spalinach

 

 aut 1  aut 2
 aut 5  aut 4
  aut 3