Obiekty badań

  • Automatyka zabezpieczająca urządzeń ciśnieniowych
  • Badania kompatybilności elektromagnetycznej
  • Dźwigi
  • Dźwignice
  • Metale
  • Tworzywa sztuczne
  • Urządzenia ciśnieniowe (energetyczne, chemiczne, paliwowe)
  • Urządzenia grzewcze na paliwa stałe, ciekłe i gazowe
  • Zbiorniki