Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej (NB)

KIEROWNIK: Maciej Jagielski

KONTAKT: 22 57-22-157

Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej odpowiada w szczególności za:

  1. nadzorowanie działań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w komórkach organizacyjnych/Oddziałach terenowych, w zakresie określonym w § 2.1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 109 poz.704),
  2. kontrolowanie i ocenianie działalności komórek organizacyjnych/Oddziałów terenowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
  3. współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi i Oddziałami terenowymi w zakresie dotyczącym zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zintegrowanym systemie zarządzania.