Biuro Prezesa (BDN)

DYREKTOR: Małgorzata Rykowska-Kwiatkowska

KONTAKT: 22 57-22-422

Biuro Prezesa odpowiada w szczególności za:

  1. komunikację zewnętrzną,
  2. współpracę z mediami,
  3. inicjowanie i wspieranie projektów popularyzujących bezpieczeństwo techniczne,
  4. opracowywanie i upowszechnianie informacji technicznej oraz publikacji dotyczących bezpieczeństwa technicznego,
  5. zapewnienie obsługi prawnej UDT,
  6. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.