Sprzedaż majątku

Informacja o aktualnie prowadzonych postępowaniachTryb postępowania             Przedmiot zamówienia             Termin składania
ofert/wniosków
Zobacz
Sprzedaż składników majątku Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego UDT  30.10.2017
do godz. 15:00
Więcej...

Ilość zamówień publicznych: 1