Badania nieniszczące w lotnictwie

Jednostka Certyfikująca Osoby UDT-CERT realizuje proces oceny systemu kwalifikacji i zatwierdzania personelu badań nieniszczących w organizacjach lotniczych oraz uznaje kwalifikacje ww. personelu w porozumieniu z Krajową Komisją ds. Badań Nieniszczących w Lotnictwie, zwaną dalej Komisją PL NANDTB/CPL. Komisja PL NANDTB/CPL działa jako Komitet Programowy Nr 7 ds. Certyfikacji Personelu Badań Nieniszczących w Lotnictwie, na podstawie Porozumienia pomiędzy Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego i Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dokumenty Krajowej Komisji ds. Badań Nieniszczących w Lotnictwie PL NANDTB/CPL znajdują się na stronach Urzędu Lotnictwa Cywilnego - Dokumenty Komisji NDT.