Ochrona katodowa

Jednostka Certyfikująca Osoby UDT-CERT (JCO UDT-CERT) oferuje certyfikację osób w dziedzinie ochrony katodowej w sektorze zastosowań konstrukcje metalowe podziemne lub zanurzone (sektor obejmuje na przykład: zakopane rurociągi, odcinki rurociągów lądowych przecinających rzeki, jeziora lub krótkie odcinki mórz, zakopane zbiorniki, dna (stronę
zewnętrzną) zbiorników naziemnych, orurowanie odwiertów).

Certyfikacja jest prowadzona zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO/IEC 17024:2004 Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby oraz PN-EN 15257:2008 Ochrona katodowa. Poziomy kompetencji i certyfikacja personelu ochrony katodowej.

DOKUMENTY:

 

WNIOSKI: