Sygnalista - hakowy

Jednostka Certyfikująca Osoby UDT-CERT (JCO UDT-CERT), oferuje, zgodnie z procesem certyfikacji, certyfikację osób wykonujących czynności sygnalisty-hakowego.

Jest to certyfikacja osób odpowiedzialnych za:

  • zawieszanie i odczepianie ładunku,
  • użycie właściwego osprzętu dźwigowego i wyposażenia,
  • zainicjowanie zamierzonego ruchu dźwignicy i ładunku (jeśli ma to zastosowanie),
  • przekazywanie sygnału do operatora dźwignicy.

 

DOKUMENTY:

 

WNIOSKI: