Napełnianie zbiorników ciśnieniowych oraz obsługa i konserwacja urządzeń transportu bliskiego

Jednostka Certyfikująca Osoby UDT-CERT (JCO UDT-CERT), oferuje certyfikację osób zgodnie z procesem certyfikacji w dziedzinie napełniania zbiorników ciśnieniowych oraz obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 ze zm.).

DOKUMENTY:

 

WNIOSKI: