Badania nieniszczące

Jednostka Certyfikująca Osoby UDT-CERT (JCO UDT-CERT), oferuje certyfikację osób w dziedzinie następujących badań nieniszczących:

 • magnetyczno-proszkowe (MT), stopnia 1, 2 i 3, w sektorze 7
 • penetracyjne (PT), stopnia 1, 2 i 3, w sektorze 7
 • radiograficzne (RT), stopnia 1, 2 i 3, w sektorze 7
 • ultradźwiękowe (UT), stopnia 1, 2 i 3, w sektorze 7 i 8
 • wizualne (VT), stopnia 1, 2 i 3, w sektorze 7
 • magnetyczne lin stalowych (MTR), stopnia 1, 2 i 3
 • ultradźwiękowe pomiary grubości (UTT), stopnia 1 i 2, w sektorze 7
 • ocena i interpretacja radiogramów (RTI), w sektorze 3

 

Certyfikacja obejmuje osoby wykonujące badania nieniszczące w następujących sektorach związanych z wyrobem:

 1. odlewy
 2. odkuwki
 3. złącza spawane
 4. rury różnych średnic, włączając wyroby płaskie do produkcji rur spawanych
 5. wyroby przerabiane plastycznie
 6. wytwarzanie (połączenie sektorów 1, 2, 4 i 5)
 7. badania przed- i eksploatacyjne , w tym wytwarzanie (połączenie sektorów 1, 2, 3, 4 i 5)
 8. utrzymanie ruchu kolei – przed- i eksploatacyjne badania układów biegowych pojazdów kolejowych, a w szczególności zestawów kołowych: osi i kół oraz wózków. Sektor 8. dzieli się na podsektory:

– 8[O] - badania przed i eksploatacyjne osi zestawów kołowych. Obejmuje sektor wyrobu 2-odkuwki (f).

DOKUMENTY:

 

WNIOSKI: