EFNDT

EFNDT - European Federation for Non-Destructive Testing
(Europejska Federacja Badań Nieniszczących)

EFNDT

Jednostka Certyfikująca Osoby UDT-CERT spełniła kryteria uznania Programu Certyfikacji uzyskując nominację Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP (członek stały EFNDT) oraz akredytację nr AC 088 Polskiego Centrum Akredytacji, będącego sygnatariuszem MRA EA.

EFNDT uznała program certyfikacji personelu badań nieniszczących Krajowego Systemu Certyfikacji Personelu Badań Nieniszczących, realizowanego przez Jednostkę Certyfikującą Osoby UDT-CERT, zgodnie z porozumieniem o wzajemnym uznawaniu programów certyfikacji personelu badań nieniszczących. Dzięki temu certyfikaty wydawane przez Jednostkę Certyfikującą Osoby UDT-CERT są równoważne wszystkim certyfikatom wydawanym przez inne jednostki certyfikujące, będące sygnatariuszami Porozumienia EFNDT MRA.

              NDT                        logo certyfikacja osob

 

"Certyfikat Rejestracji" wydany przez Europejską Federację Badań Nieniszczących EFNDT potwierdza, że Program Certyfikacji Personelu Badań Nieniszczących realizowany w JCO UDT-CERT spełnia wymagania EFNDT MRA.

EFNDT miniatura