Bezpieczeństwo procesowe

Projektowanie i wykonywanie technologicznych instalacji przemysłowych musi uwzględniać warunki zapewnienia ich bezpiecznego działania. Dotyczy to w szczególności tych procesów przemysłowych, które wiążąc się z przebiegiem reakcji chemicznych lub zmianą stanu skupienia substancji stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego oraz środowiska. Z takimi zagrożeniami mamy do czynienia zwłaszcza w przemyśle:

  • chemicznym,
  • petrochemicznym,
  • gazownictwie,
  • energetyce.

 

Zobacz także: