Zamówienia poniżej 30.000 EURO

Identyfikator Przedmiot zamówienia Termin składania
ofert
Zobacz
AT-000629/17Naprawa urządzeń wielofunkcyjnych 2szt. Canon w OUDT Siedlce26.11.2017Więcej...
AT-000628/17Naprawa notebooka Dell Latitude E547023.11.2017Więcej...
AT-000626/17Dostęp do usługi (w modelu SaaS) umożliwiającej zbieranie i ocenę ofert poniżej 30tyś. EUR26.11.2017Więcej...
AN2-000627/17Wykonanie usługi wywozu odpadów z Oddziału Terenowego Urzędu Dozoru Technicznego w Radomiu przy ul. 11 Listopada 2923.11.2017Więcej...
AP-000622/17Świadczenie usługi pralniczej odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu (61-129), ul. Małachowskiego 10.24.11.2017Więcej...
AN2-000615/17Urząd Dozoru Technicznego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usługi monitoringu z interwencją w dwóch obiektach UDT w Toruniu, przy ulicy Żwirki i Wigury 77b oraz przy ul. Bydgoskiej 102C/31, zgodnie z pozycjami wymienionymi w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1.
Oferty proszę przesyłać na adres: oferty@udt.gov.pl, w tytule emaila prosze wpisać numer identyfikatora. Termin przesyłania ofert do 22.11.2017 r.
22.11.2017Więcej...
AT-000612/17Świadczenie usługi pogwarancyjnej i serwisowej dla macierzy dyskowej NetApp 324022.11.2017Więcej...
AN2-000610/17 Urząd Dozoru Technicznego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty
na świadczenie usługi dostawę i wymianę uszkodzonych elementów systemu klimatyzacji klimakonwektorów firmy Clivet Eden zainstalowanych w siedzibie Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Kotsisa 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski, zgodnie z zestawieniem zamieszczonym w zapytaniu.Oferty proszę o przesyłanie na adres: oferty@udt.gov.pl z dodaniem w tytule emaila nr identyfikatora. Termin składania ofert: do 21.11.2017 r.
21.11.2017Więcej...
AP-000599/17Świadczenie usługi cateringowej podczas spotkania wigilijnego realizowanego dnia 20.12.2017 r. w OUDT Bydgoszcz.22.11.2017Więcej...
AP-000598/17Świadczenie usługi cateringowej podczas spotkania wigilijnego realizowanego dnia 20.12.2017 r. w OUDT Bydgoszcz.22.11.2017Więcej...
OAF29-000596/17Wigilia 201721.11.2017Więcej...
AD2-000613/17Zakup dostępu do AD Merkblatt on-line 2000 w jęz. angielskim i niemieckim na 2018 r.22.11.2017Więcej...
AT-000592/17Wypożyczenie zastępczej biblioteki taśmowej LTO4 wraz instalacją i uruchomieniem.21.11.2017Więcej...
AT-000591/17Zakup drukarki fiskalnej do DF wraz z usługą fiskalizacji.21.11.2017Więcej...
AT-000590/17Zakup 12 miesięcznej subkrypcji Adobe Cloud All Apps dla 2 użytkowników.21.11.2017Więcej...
AP-000587/17Świadczenie usługi pralniczej z podziałem na III części:
Część I - Świadczenie usługi pralniczej: odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Urzędu Dozoru Technicznego w Włocławku (ul. Toruńska 222).
Część II - Świadczenie usługi pralniczej: odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Urzędu Dozoru Technicznego w Toruniu (ul. Żwirki i Wigury 77 b).
Świadczenie usługi pralniczej: wyposażenia pokoi gościnnych Urzędu Dozoru Technicznego w Toruniu (ul. Bydgoska 102c/31).
Część III- Świadczenie usługi pralniczej: odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy (ul. Kamienna 76).
Świadczenie usługi pralniczej: wyposażenia pokoi gościnnych Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy (ul. Kamienna 76).
20.11.2017Więcej...

Ilość zamówień: 16