C-HAZOP (Control Hazard and Operability Studies) – Analiza Zagrożeń i Zdolności Operacyjnych Automatyki

Celem analizy jest zidentyfikowanie i opisanie scenariuszy mogących stworzyć zagrożenia i problemy związane ze zdolnością do bezpiecznego działania instalacji oraz badanie możliwych przyczyn i skutków, jakie mogą powstać po zaistnieniu odchyleń od założonych parametrów operacyjnych / funkcjonalnych systemów automatyki.

Analiza C-HAZOP służy sprawdzeniu, w jaki sposób uszkodzenia poszczególnych elementów, będących częściami składowymi obwodów sterowania, mogą powodować zakłócenie zaprojektowanej funkcji, oraz określeniu potencjalnych skutków, jakie mogąw wyniku tego zakłócenia wystąpić. Dodatkowo w wyniku analizy C-HAZOP uzyskuje się jasne zalecenia zmierzające do zapobiegania powstawaniu potencjalnych uszkodzeń lub minimalizacji ich skutków.Metodologia analizy oparta jest o analizę zagrożeń i zdolności operacyjnych HAZOP – różni się zastosowaniem oraz zestawieniem słów kluczowych i parametrów.