Zamówienia publiczne

Informacja o aktualnie prowadzonych postępowaniachTryb postępowania             Przedmiot zamówienia             Termin składania
ofert/wniosków
Zobacz
Przetarg nieograniczony Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego, nr sprawy ZP-AT-25/17  04.01.2018
do godz. 11:00
Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa wyposażenia pomiarowo-badawczego - wyposażenie laboratorium - znak sprawy ZP-DL-59/17  03.01.2018
do godz. 11:00
Więcej...
Przetarg nieograniczony Sukcesywna dostawa okładek do ksiąg rewizyjnych, znak sprawy: ZP-AP-68/17  15.12.2017
do godz. 12:00
Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników UDT w 2017 i 2018 roku, znak sprawy ZP-DK-72/17   Więcej...
Przetarg nieograniczony Długoterminowy najem samochodów dla Urzędu Dozoru Technicznego, znak sprawy: ZP-AD-81/17  07.12.2017
do godz. 11:00
Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Dozoru Technicznego, znak sprawy: ZP-DK-71/17   Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa druków dla jednostek Urzędu Dozoru Technicznego, ZP-AP-63/17  06.12.2017
do godz. 12:00
Więcej...
Przetarg nieograniczony Sukcesywna dostawa prasy dla UDT w 2018 roku, znak sprawy: ZP-AD-67/17   Więcej...
Przetarg nieograniczony Świadczenie usług asysty technicznej, aktualizacji oraz usług wdrożeniowych, konsultacyjnych i programistycznych dla sytemu TETA, nr: ZP-AT-49/17  04.12.2017
do godz. 12:00
Więcej...
Przetarg nieograniczony Sukcesywna dostawa papieru, nr sprawy ZP-AP-53/17  29.11.2017
do godz. 11:00
Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa materiałów eksploatacyjnych do systemu CPK oraz usługi serwisu pogwarancyjnego w 2018 r., znak sprawy ZP-AT-48/17   Więcej...
Przetarg nieograniczony Obsługa podróży służbowych, ZP-AP-38/17   Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne Sukcesywne świadczenie usług cateringowych (cz. 1, 2) oraz wynajem sali szkoleniowej z usługą cateringową (cz. 3) podczas szkoleń i spotkań dla klientów oraz podczas szkoleń dla pracowników Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-AP-74/17   Więcej...
Przetarg nieograniczony Świadczenie usług telefonii komórkowej - ZP-AT-46/17   Więcej...
Przetarg nieograniczony Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-DK-34/17   Więcej...
Przetarg nieograniczony Zakup, wdrożenie i utrzymanie portalu internetowego e-UDT dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego, nr sprawy: ZP-AI-30/17   Więcej...

Ilość zamówień publicznych: 16