Połączenia kołnierzowe

Jednostka Certyfikująca Osoby UDT-CERT (JCO UDT-CERT) od stycznia 2016 r. rozpocznie certyfikację osób według programu certyfikacji personelu wykonującego i nadzorującego montaż połączeń kołnierzowych, który został opracowany dla potrzeb certyfikacji:

  • personelu wykonującego montaż połączeń kołnierzowych,
  • personelu nadzorującego montaż połączeń kołnierzowych,
 

zgodnie z PN-EN 1591-4:2014-02 Kołnierze i ich połączenia - Część 4: Potwierdzanie kompetencji personelu do montażu połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie.

DOKUMENTY:

 

WNIOSKI