Ciśnienie i próżnia

Wzorcowanie ciśnieniomierzy sprężynowych i elektronicznych. Podział na czynnik roboczy:

medium: gaz

Zakres pomiarowy Zdolność pomiarowa CMC
(0,01 ÷ 0,06) MPa 6,3 • 10 -5 MPa
(0,06 ÷ 3,5) MPa 4,1 • 10-4 • p

medium: ciecz

Zakres pomiarowy Zdolność pomiarowa CMC
(0,1 ÷ 0,6) MPa 3,8 • 10-4 MPa
(0,6 ÷ 6) MPa 4,1 • 10-4 • p
(6 ÷ 12) MPa 2,5 • 10-3 MPa
(12 ÷ 100) MPa 3,5 • 10-4 • p

p - wartość mierzona ciśnienia

 

01 LPW 08 LPW 09 LPW

02 LPW 04 LPW 03 LPW