Wielkości geometryczne

Akredytacja obejmuje wzorcowanie suwmiarek w zakresie (0 ÷ 150) mm ze zdolnością pomiarową CMC 0,06 mm.