Zakłady krajowe

Wykazy krajowych zakładów uprawnionych sporządzono oddzielnie dla każdego Oddziału UDT/ CLDT z podziałem na urządzenia ciśnieniowe i dźwignicowe, materiały oraz chemiczne czyszczenie i trawienie.